Híres elődeink
               
 
           
 

 
Híres elődeink

Edelényi Hegyek Közössége területéhez több nevesebb előd munkássága is kapcsolódik.

[2_1.jpg] Miklós GyulaMiklós Gyula 1832. november 26-án született Finkén. Fiatalon részt vett a szabadságharcban. 1855-től gazdálkodott családi birtokán, az 1860-as években a szendrői járás főszolgabírája, 1875-től az edelényi kerület országgyűlési képviselője. 1879 őszén a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter borászati kormánybiztosnak nevezi ki. Működése alatt a magyarországi szőlőkultúra legtragikusabb időszaka következik be. A Nyugat-Európából behurcolt szőlőn élősködő gyökértetű, a filoxéra kezdi pusztítani 1875-től a magyar szőlőket. Borsodban 1879 októberében észlelték először. Közelünkben 1882 tavaszán Szendrő, Szőlősardó hegyein, őszén Alsótelekes, Rudabánya, Szendrőlád szőlőiben, 1883-ban Martonyi, Szalonna, Alacska, Sajókaza, Sajókazinc, Ivánka és Edelény szőlőhegyein. Miklós Gyulának elsődleges feladata a filoxéra elleni védekezés volt. A kecskeméti „Miklós-telep" létrehozásával is ezen fáradozott. Nevéhez fűződik az „Országos Központi Mintapince" felállítása, a „Borászati törzskönyv" összeállítása. A szőlész-borász szakképzésnek is nagy mentora, de ő a magyar konyakipar megteremtője is. Munkássága példaértékű országosan, de itt szűkebb pátriájában különösen.

[2_0.jpg] ifj Lónyay FerencMiklós Gyula borászati kormánybiztosnál kezdi pályáját s lesz tanítványa, majd utóda; a császtai birtokos idősb Lónyay László (1791-1865) unokája, aki szintén a szendrői járás főszolgabírája volt, ifjabb Lónyay László (1835-1902) fia: Lónyay Ferenc (1861-1945). 1883-ban a Miklós Gyula vezette Országos Borászati Kormánybiztosságnál kezdte pályáját a jogot végzett ifjú ember. A Kormánybiztosnak abban az időben egyik legfontosabb feladata a filoxéra és a peronoszpóra által jelentős károkat szenvedett hagyományos szőlővidékek szőlőinek pótlása, felújítása, a szőlőrekonstrukció volt. Lónyay Ferenc borászati kormánybiztosként jelentős munkát fejtett ki a szőlőrekonstrukció terén. Nevéhez fűződik a borkereskedelem fellendítése, a közpincék létrehozása. Az 1893. és 1908. évi európai szintű bortörvények megalkotója. A magyar borászat két ilyen jelentős alakja származik e vidékről. Emlékezésre kötelezi az itt élőket az itteni szőlősgazdákat. Emlékük, tiszteletük ugyanakkor erőt adó.Vissza a kezdőoldalra